• Algemene Leden Vergadering

  De Algemene Leden Vergadering 2018 zal plaatsvinden op:

  Datum: vrijdag, 23 november 2018

  Inloop: 19.30 uur

  Start  vergadering: 20.00 uur

  Locatie: Heslinga & Honders Sport en Mode - De Beek 6, 3871 MS Hoevelaken

   

   

  1. Opening 
  2. Ingekomen stukken / mededelingen 
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
  4. Jaarverslag Voorzitter 2017-2018 
  5. Financieel Jaarverslag 2016-2017
  6. Verslag Kascommissie
  7. Benoeming Kascommissie komend seizoen
  8. Bestuur
  9. Algemene Verordening Gegevensbescherming
  10. Bestuurswisseling
  11. Beleidsplan 2018-19
  12. Begroting 2017-2018  (Teamgrootte / Lestarieven)
  13. Activiteiten komend seizoen
  14. Rondvraag 
  15. Sluiting

  Ledenactiviteit (met leuke prijzen)

   

  De stukken van de vergadering zijn binnenkort hieronder te downloaden.