Leden informatie

Op de “Leden pagina” staan allerlei documenten die uitsluitend bedoeld zijn voor de leden en trainers van KeiSki Wintersportvereniging.

Te denken valt aan de statuten, het Huishoudelijk Reglement, (ALV) verslagen of foto’s van bijvoorbeeld skireizen.

Het bestuur heeft voor deze, met een wachtwoord, afgeschermde pagina gekozen omdat daarmee de vertrouwelijkheid van die stukken beter is gewaarborgd.

Deze pagina is uitsluitend toegankelijk voor leden.

2019 © Copyright KeiSki Wintersportvereniging