Lidmaatschap en tarieven

Seizoen 2021 – 2022

Het trainings-seizoen van KeiSki Wintersportvereniging start in september en eindigt half april.

De contributie geeft het recht op deelname aan 25 trainingen per seizoen volgens het vastgestelde rooster.

TRAININGHeel seizoenVanaf januari
Basis contributie€ 17,-€ 17,-
SneeuwFit – Binnen€ 120,-€ 60,-
SneeuwFit – Buiten€ 105,-€ 52,-
Nordic Walking€ 105,-€ 52,-
WandelFit€ 105,-€ 52,-
Zomertrainingen€ 7,50 per les
KORTINGEN
Combinatie korting *€ 20,-€ 10,-
NSkiV korting **€ 9,-€ 9,-

* Combinatie korting:
Bij deelname aan bijvoorbeeld de SneeuwFit binnen- en aan de buitentraining ontvang je de combinatiekorting. Dit geldt voor alle combinaties.

** NSkiV korting:
Leden van de NSkiV krijgen korting op de basis contributie.

Proefles korting:
Bij deelname aan 1 proefles ontvang je een korting van 4% op het lesgeld, bij deelname aan 2 proeflessen ontvang je een korting van 8% op het lesgeld.

Later instromen?
Stroom je als nieuw lid later in dan krijgt je een korting van 4% per gemiste les.

Keiski Wintersportvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV).

Enerzijds is dat een kwaliteitsborg, anderzijds kunnen wij daardoor gebruik maken van de diensten van de NSkiV. Zo verzorgen ze bijvoorbeeld opleidingen voor onze trainers en de bestuursleden.
Daarnaast krijgen wij van de NSkiV een financiële bijdragen op basis van ons ledental: Voor hoofd- en gezinsleden is dat €9,- per jaar. Deze bijdrage geven wij als korting op de basiscontributie.

De bijdrage wordt jaarlijks, op basis van ledenaantal, door de NSkiV vastgesteld.

Voorwaarden lidmaatschap KeiSki Wintersportvereniging.

 • De contributiebedragen zijn vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van Keiski Wintersportvereniging.
 • De basiscontributie geeft het recht om mee te doen aan extra activiteiten van Keiski Wintersportvereniging en dekt de algemene kosten die Keiski Wintersportvereniging maakt.
 • Naast de basiscontributie betaal je een bijdrage voor de training(en).
 • Even geen training of je wil alleen deelnemen aan de andere activteiten? Geen probleem: met de basiscontributie kun je aan alle activiteiten meedoen die de Keiski Wintersportvereniging organiseert buiten de trainingen om. Per activiteit betaal je dan alleen de kosten van de activiteit nog extra.
 • Wanneer je hoofd- of gezinslid bent van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) krijg je korting op de basiscontributie. Geef daarvoor je lidmaatschapsnummer van de NSkiV aan ons door. De NSkiV bepaalt de hoogte van deze bijdrage. Eventuele (tussentijdse) wijzigingen berekenen wij één op één door in onze basiscontributie.
 • De contributie SneeuwFit binnen of -buiten, WandelFit of Nordic Walking-training geeft recht op deelname aan 25 trainingen volgens het vastgestelde rooster. Dit rooster wordt elk jaar, medio augustus, definitief vastgesteld. Het loopt meestal van medio september tot medio april, met uitzondering van de schoolvakanties.
 • Bij deelname aan bijvoorbeeld de SneeuwFit binnen- en aan de buitentraining ontvang je de combinatiekorting. Dit geldt voor alle combinaties.
 • Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij je vóór 1 juli van het lopende seizoen schriftelijk of via mail opzegt. Stuur deze opzegging aan ledenadministratie@keiski.nl
 • Niet alleen de wintersport brengt risico’s met zich mee, maar ook SneeuwFit, WandelFit en Nordic Walking. Zorg dus voor een goede bescherming (zoals  schoenen, helm) en verzekering.
  Keiski Wintersportvereniging en de trainers zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel die deelnemers oplopen tijdens de trainingen of bij deelname aan een door Keiski Wintersportvereniging georganiseerde reis.
 • Als lid van Keiski Wintersportvereniging geef je ons ook toestemming  om:
  *   je periodiek te informeren over de Keiski, sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke;
  *   incidenteel foto’s en filmpjes van onze leden in actie op onze web-pagina’s te plaatsen (u wordt vooraf om toestemming gevraagd);
  *   je gedurende 10 jaar na beëindiging van je lidmaatschap te benaderen voor een bijzondere gebeurtenis, zoals reünie.
  Deze toestemming geef je alleen voor deze redenen en kun je op elk moment intrekken.
2019 © Copyright KeiSki Wintersportvereniging